About

Modernist Company เราคือ Content Creator ที่สั่งสมประสบการณ์จากการทำคอนเทนต์มาตลอด 4 ปี ประกอบกับความเชื่ยวชาญของคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-30 ปีที่เป็นทีมกองบรรณาธิการของเรา ช่วยสรรสร้างและพัฒนาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองและสร้างเสริมสังคมที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการเล่าเรื่องแบบมีชั้นเชิง เติมแต่งด้วยความน่าเชื่อถือของข้อมูล บนความรับผิดชอบต่อการนำเสนอบนพื้นที่สื่อ และพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ และต่อยอดด้วยการสร้างแรงกระเพื่อมในเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองอีกด้วย

เพราะทางออกของปัญหา
คือการรับฟังปัญหาของทุกคนในสังคมร่วมกัน

เพราะการทำงานแบบครบวงจร ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มากกว่าแค่การทำช่องทางใดช่องทางหนึ่ง กลุ่มส่องสื่อ (ประเทศไทย) จึงได้คิดและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคอนเทนต์ของเราได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ที่มาที่ไปของเรา

Modernist Company เริ่มต้นจาก นายกฤตนัน (กิตติภณ ในขณะนั้น) ดิษฐบรรจง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขาสนใจในสื่อโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนเป็นอย่างมาก แต่เขาเกิดปัญหาคือไม่สามารถหาแหล่งรวบรวมข้อมูลพวกนี้แบบสาธารณะได้สักที จึงดำเนินการเปิด Facebook Page ในชื่อ “ถึงเวลาต้องวิจารณ์” ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เพียงเพื่อต้องการจะวิจารณ์สื่อและรวบรวมข้อมูลของวงการสื่อในประเทศไทย แต่ผลตอบรับเริ่มดีเกินคาด และด้วยความที่เขาอยากทำตามความฝันอย่างการเป็นนักข่าว เขาจึงปรับการนำเสนอให้เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย และรายงานความเคลื่อนไหวของสื่อ จึงปรับชื่อเป็น “Media Focus Thailand” และพัฒนาเป็น “ส่องสื่อ” ในปัจจุบัน

จากงานแถลงข่าวแรก
สู่คอนเทนต์คุณภาพ

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ส่องสื่อเริ่มได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสื่อฯ ในการเชิญชวนทำข่าว และนี่คือสิ่งที่ส่องสื่อต่อยอดได้หลังจากนั้น คือการทำข่าวเชิงสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของคนทำสื่อ แนวคิด และการปรับตัวแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมออกมานำเสนอลงในช่องทางเว็บไซต์ของส่องสื่อ

หลังจากนั้นส่องสื่อก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนในวงการสื่อ จนถึงปัจจุบันก็มากกว่า 50 รายที่สัมภาษณ์ลงทุกช่องทางของส่องสื่อ เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียนรู้ต่อไปของสังคมสื่อไทย